Welcome to Climate Detectives Expert Dashboard!

Here you can find the projects that we would need your feedback

Climate Detectives (investigation category)

Team: Norrskenet

Sweden 6 years old and younger   23 /

Project title:

Vinna och Ă„tervinna

Research question

Hur tar man hand om materialet i ett hus som rivs och vad kan man Ă„tervinna och Ă„terbruka?

Identify the local environmental/climate problem you want to investigate

Allt för mycket som finns, bÄde gammalt och nytt pÄverkar vÄr jord. Vi vill undersöka vad barnen tillsammans med oss kan pÄverka för en bÀttre miljö? En del av vÄr förskola kommer att rivas och med nÀrhet till projektet och i samarbete med samhÀllsbyggnad pÄ kommunen vill vi se vad barnen kan lÀra sig och Ätervinning och Äterbruk.
Hur ser det ut innan förskolan rivs och hur ser det ut efterÄt samt vart tar materialet vÀgen?
Hur gör man nÀr man river ett hus ?
Hur tar man hand om material som kan bli till nytt material? Vad Àr Äterbruk?
Hur kan barnen pÄverka sin kommande miljö i samarbete med kommunen?
Vilka frÄgor ser barnen som viktiga frÄgor och som pÄverkar barnen?
Vad kan barnen Ă„tervinna/Ă„terbruka i sin vardag?
För att göra skillnad vill vi hitta fem omrÄden i barnets vardag som vinner pÄ att Ätervinna.

Project topic

Waste

Describe how you plan to investigate the problem identified and which data you plan to analyse.

Vi kommer att följa arbetet under tiden som arbetet pÄgÄr och i samarbete med entreprenörer och samhÀllsbyggnad pÄ kommunen. De ska ge barnen svar pÄ frÄgor som barnen och vi har. Vi besöker platsen och följer arbetet.
Vi kommer ocksÄ att se hur sorteringen gÄr till och hur materialet Ätervinns eller Äterbrukas. Vi kommer att anvÀnda oss av att analysera google earth och se vilka förÀndringar som sker i vÄr nÀrmiljö.


Your feedback

Expert feedback Phase 1 - 2023-2024
Is the suggested problem a problem that the students can actually investigate? Is it feasible, realistic? Please explain why or why not. Is the relation with climate/local environment worked out? Where necessary indicate the wider scientific context to which the identified problem belongs.