Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: Norrskenet

Zviedrija 6 gadus veci un jaunāki   23 /

Projekta nosaukums:

Vinna och återvinna

Pētījuma jautājums

Hur tar man hand om materialet i ett hus som rivs och vad kan man återvinna och återbruka?

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Allt för mycket som finns, både gammalt och nytt påverkar vår jord. Vi vill undersöka vad barnen tillsammans med oss kan påverka för en bättre miljö? En del av vår förskola kommer att rivas och med närhet till projektet och i samarbete med samhällsbyggnad på kommunen vill vi se vad barnen kan lära sig och återvinning och återbruk.
Hur ser det ut innan förskolan rivs och hur ser det ut efteråt samt vart tar materialet vägen?
Hur gör man när man river ett hus ?
Hur tar man hand om material som kan bli till nytt material? Vad är är återbruk?
Hur kan barnen påverka sin kommande miljö i samarbete med kommunen?
Vilka frågor ser barnen som viktiga frågor och som påverkar barnen?
Vad kan barnen återvinna/återbruka i sin vardag?
För att göra skillnad vill vi hitta fem områden i barnets vardag som vinner på att återvinna.

Projekta tēma

Atkritumi

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

Vi kommer att följa arbetet under tiden som arbetet pågår och i samarbete med entreprenörer och samhällsbyggnad på kommunen. De ska ge barnen svar på frågor som barnen och vi har. Vi besöker platsen och följer arbetet.
Vi kommer också att se hur sorteringen går till och hur materialet återvinns eller återbrukas. Vi kommer att använda oss av att analysera google earth och se vilka förändringar som sker i vår närmiljö.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.