Dobrodošli na strokovni nadzorni plošči Climate Detectives!

Tukaj najdete projekte, za katere potrebujemo vaše povratne informacije.

Podnebni detektivi (kategorija preiskav)

Ekipa: Norrskenet

Švedska 6 let in mlajši   23 /

Naslov projekta:

Vinna och återvinna

Raziskovalno vprašanje

Hur tar man hand om materialet i ett hus som rivs och vad kan man återvinna och återbruka?

Določite lokalni okoljski/podnebni problem, ki ga želite raziskati.

Allt för mycket som finns, både gammalt och nytt påverkar vår jord. Vi vill undersöka vad barnen tillsammans med oss kan påverka för en bättre miljö? En del av vår förskola kommer att rivas och med närhet till projektet och i samarbete med samhällsbyggnad på kommunen vill vi se vad barnen kan lära sig och återvinning och återbruk.
Hur ser det ut innan förskolan rivs och hur ser det ut efteråt samt vart tar materialet vägen?
Hur gör man när man river ett hus ?
Hur tar man hand om material som kan bli till nytt material? Vad är återbruk?
Hur kan barnen påverka sin kommande miljö i samarbete med kommunen?
Vilka frågor ser barnen som viktiga frågor och som påverkar barnen?
Vad kan barnen återvinna/återbruka i sin vardag?
För att göra skillnad vill vi hitta fem områden i barnets vardag som vinner på att återvinna.

Tema projekta

Odpadki

Opišite, kako nameravate raziskati opredeljeni problem in katere podatke nameravate analizirati.

Vi kommer att följa arbetet under tiden som arbetet pågår och i samarbete med entreprenörer och samhällsbyggnad på kommunen. De ska ge barnen svar på frågor som barnen och vi har. Vi besöker platsen och följer arbetet.
Vi kommer också att se hur sorteringen går till och hur materialet återvinns eller återbrukas. Vi kommer att använda oss av att analysera google earth och se vilka förändringar som sker i vår närmiljö.


Vaše povratne informacije

Povratne informacije strokovnjakov Faza 1 - 2023-2024
Ali je predlagani problem problem, ki ga lahko učenci dejansko raziščejo? Ali je izvedljiv, realističen? Pojasnite, zakaj ali zakaj ne. Ali je povezava s podnebjem/lokalnim okoljem izdelana? Po potrebi navedite širši znanstveni kontekst, v katerega spada opredeljeni problem.