Sveiki atvykę į "Climate Detectives" ekspertų prietaisų skydelį!

Čia rasite projektus, apie kuriuos mums reikėtų jūsų atsiliepimų.

Klimato detektyvai (tyrimų kategorija)

Komanda: Norrskenet

Švedija 6 metų ir jaunesni   23 /

Projekto pavadinimas:

Vinna och återvinna

Tyrimo klausimas

Hur tar man hand om materialet i ett hus som rivs och vad kan man återvinna och återbruka?

Nustatykite vietos aplinkos ir klimato problemą, kurią norite ištirti.

Allt för mycket som finns, både gammalt och nytt påverkar vår jord. Vi vill undersöka vad barnen tillsammans med oss kan påverka för en bättre miljö? En del av vår förskola kommer att rivas och med närhet till projektet och i samarbete med samhällsbyggnad på kommunen vill vi se vad barnen kan lära sig och återvinning och återbruk.
Hur ser det ut innan förskolan rivs och hur ser det ut efteråt samt vart tar materialet vägen?
Hur gör man när man river ett hus ?
Hur tar man hand om material som kan bli till nytt material? Vad är är återbruk?
Hur kan barnen påverka sin kommande miljö i samarbete med kommunen?
Vilka frågor ser barnen som viktiga frågor och som påverkar barnen?
Vad kan barnen återvinna/återbruka i sin vardag?
För att göra skillnad vill vi hitta fem områden i barnets vardag som vinner på att återvinna.

Projekto tema

Atliekos

Aprašykite, kaip planuojate tirti nustatytą problemą ir kokius duomenis planuojate analizuoti.

Vi kommer att följa arbetet under tiden som arbetet pågår och i samarbete med entreprenörer och samhällsbyggnad på kommunen. De ska ge barnen svar på frågor som barnen och vi har. Vi besöker platsen och följer arbetet.
Vi kommer också att se hur sorteringen går till och hur materialet återvinns eller återbrukas. Vi kommer att använda oss av att analysera google earth och se vilka förändringar som sker i vår närmiljö.


Jūsų atsiliepimai

Ekspertų atsiliepimai 1 etapas - 2023-2024 m.
Ar pasiūlyta problema yra tokia, kurią mokiniai gali iš tikrųjų ištirti? Ar ji yra įgyvendinama, reali? Paaiškinkite, kodėl arba kodėl ne. Ar yra ryšys su klimatu ir vietos aplinka? Jei reikia, nurodykite platesnį mokslinį kontekstą, kuriam priklauso nustatyta problema.