Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Norrskenet

Szwecja 6 lat i młodsi   23 /

Tytuł projektu:

Vinna i återvinna

Pytanie badawcze

Co można zrobić z materiałem w domu, który jest żywy, a czego nie?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Allt för mycket som finns, både gammalt och nytt påverkar vår jord. Vi vill undersöka vad barnen tillsammans med oss kan påverka för en bättre miljö? En del av vår förskola kommer att rivas och med närhet till projektet och i samarbete med samhällsbyggnad på kommunen vill vi se vad barnen kan lära sig och återvinning och återbruk.
Hur ser det ut innan förskolan rivs och hur ser det ut efteråt samt vart tar materialet vägen?
Hur gör man när man river ett hus ?
Hur tar man hand om material som kan bli till nytt material? Vad är återbruk?
Hur kan barnen påverka sin kommande miljö i samarbete med kommunen?
Vilka frågor ser barnen som viktiga frågor och som påverkar barnen?
Vad kan barnen återvinna/återbruka i sin vardag?
För att göra skillnad vill vi hitta fem områden i barnets vardag som vinner på att återvinna.

Temat projektu

Odpady

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Vi kommer att följa arbetet under tiden som arbetet pågår och i samarbete med entreprenörer och samhällsbyggnad på kommunen. De ska ge barnen svar på frågor som barnen och vi har. Vi besöker platsen och följer arbetet.
Vi kommer också att se hur sorteringen går till och hur materialet återvinns eller återbrukas. Vi kommer att använda oss av att analysera google earth och se vilka förändringar som sker i vår närmiljö.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.