Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: Norrskenet

Ruotsi 6-vuotiaat ja nuoremmat   23 /

Hankkeen nimi:

Vinna och återvinna

Tutkimuskysymys

Hur tar man hand om materialet i ett hus som rivs och vad kan man återvinna och återbruka?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Allt för mycket som finns, både gammalt och nytt påverkar vår jord. Vi vill undersöka vad barnen tillsammans med oss kan påverka för en bättre miljö? En del av vår förskola kommer att rivas och med närhet till projektet och i samarbete med samhällsbyggnad på kommunen vill vi se vad barnen kan lära sig och återvinning och återbruk.
Hur ser det ut innan förskolan rivs och hur ser det ut efteråt samt vart tar materialet vägen?
Hur gör man när man river ett hus ?
Hur tar man hand om material som kan bli till nytt material? Vad är återbruk?
Hur kan barnen påverka sin kommande miljö i samarbete med kommunen?
Vilka frågor ser barnen som viktiga frågor och som påverkar barnen?
Vad kan barnen återvinna/återbruka i sin vardag?
För att göra skillnad vill vi hitta fem områden i barnets vardag som vinner på att återvinna.

Hankkeen aihe

Jäte

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Vi kommer att följa arbetet under tiden som arbetet pågår och i samarbete med entreprenörer och samhällsbyggnad på kommunen. De ska ge barnen svar på frågor som barnen och vi har. Vi besöker platsen och följer arbetet.
Vi kommer också att se hur sorteringen går till och hur materialet återvinns eller återbrukas. Vi kommer att att använda oss av att analysera google earth och se vilka förändringar som sker i vår närmiljö.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.