Je ozón dobrý alebo zlý? -Objavenie ozónovej diery v Antarktíde

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci dozvedia o ozóne a jeho vplyve - dobrom aj zlom - na život na Zemi. Prvá aktivita poskytuje prehľad týchto vplyvov, opisuje spôsob merania ozónu a predstavuje príbeh ozónovej diery v Antarktíde. Ďalej je tu praktická aktivita [...]