Je ozon dobrý nebo špatný? -Objev ozonové díry v Antarktidě

Stručný popis V této sadě tří aktivit se žáci dozvědí o ozonu a jeho dobrém i špatném vlivu na život na Zemi. První aktivita poskytuje přehled těchto vlivů, popisuje, jak se ozon měří, a seznamuje s příběhem ozonové díry v Antarktidě. Následuje praktická aktivita, která se věnuje [...]