Czy ozon jest dobry czy zły? -Odkrycie dziury ozonowej na Antarktydzie

Krótki opis W tym zestawie trzech ćwiczeń uczniowie dowiedzą się o ozonie i jego wpływie - dobrym i złym - na życie na Ziemi. Pierwsze ćwiczenie daje przegląd tych efektów, nakreśla sposób pomiaru ozonu i przedstawia historię dziury ozonowej na Antarktydzie. Istnieje praktyczne działanie [...]