Är ozon bra eller dåligt? -Upptäckten av ozonhålet i Antarktis

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig om ozon och de effekter - bra och dåliga - som det har på livet på jorden. Den första aktiviteten ger en översikt över dessa effekter, beskriver hur ozon mäts och introducerar historien om ozonhålet i Antarktis. Det finns en praktisk aktivitet [...].