Vai ozons ir labs vai slikts? -Antarktikas ozona cauruma atklāšana

Īss apraksts Šajā trīs aktivitāšu komplektā skolēni uzzinās par ozonu un tā ietekmi - gan labo, gan slikto - uz dzīvību uz Zemes. Pirmajā aktivitātē ir sniegts pārskats par šo ietekmi, izklāstīts, kā tiek mērīts ozona daudzums, un iepazīstināts ar stāstu par Antarktikas ozona caurumu. Tur ir praktiska darbība, kurā [...]