Otvorenie priechodu - Arktický morský ľad a zmena klímy

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít študenti zistia, akú dôležitú úlohu zohráva arktický morský ľad v klimatickom systéme Zeme. Aktivity sú zasadené do kontextu Severozápadného prielivu. Prvou aktivitou je matematické skúmanie rýchlosti topenia morského ľadu, ktoré ilustruje, čo znamená arktické zosilnenie. A [...]