Väylä aukeaa - Arktinen merijää ja ilmastonmuutos

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat tutustuvat arktisen merijään tärkeään rooliin maapallon ilmastojärjestelmässä. Tehtävät sijoittuvat Luoteisväylän yhteyteen. Ensimmäinen aktiviteetti on matemaattinen tutkimus merijään sulamisnopeudesta, jolla havainnollistetaan, mitä arktisella vahvistumisella tarkoitetaan. A [...]