Klimaatdetectives Projecten 2018-2019

Onderwerp van het project: Klimaatverandering

Projecttitel: Hoe zal klimaatverandering het strandprofiel aan de Costa del Sol beĆÆnvloeden?

Team: Aloha College Klimaatdetectives Ā Hooggeprezen project

2018-2019Ā Ā  Aloha College Marbella.Ā Ā  Marbella Ā  Spanje Ā  6 Leeftijd student: 14-15


Samenvatting van het project

De provincie Malaga leunt zwaar op het toerisme. In 2015 telde de Costa Del Sol 10,6 miljoen bezoekers, die 11,5 miljard euro naar het gebied brachten. Het behoud van de stranden is van groot belang voor de lokale economie. Het baggeren en verspreiden van zand op de stranden is een jaarlijks ritueel om de economische levensvatbaarheid van de stranden te behouden. De Spaanse lokale autoriteiten hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar alternatieve onderhoudsoplossingen die "adequaat" zijn voor het aanvullen van de stranden, maar uiteindelijk niet duurzaam. Dit project heeft als doel om te kijken naar de huidige milieuomstandigheden die het strandprofiel beĆÆnvloeden en hoe mogelijke milieuveranderingen de situatie kunnen verslechteren. Strandprofielen en zandkwaliteit zijn sterk afhankelijk van het milieu en menselijke activiteiten. Aanzienlijke veranderingen in het klimaat, bijv. meer jaarlijkse regenval en stormen, kunnen de stranden uitputten, waardoor ze niet meer economisch te herstellen zijn. Meting van het strandprofiel met behulp van afstands- en hoekmetingen langs de drie transecten van de zeekust tot het einde van het strand. We verdeelden het strand in segmenten met behulp van meetpalen om aan te geven waar de hoek van de helling veranderde, met behulp van een clinometer. De strandbreedte werd gemeten vanaf de zeekust tot het einde van het strand. Historische strandbreedtes gemeten met Google Earth. Strandzandmonsters werden genomen met behulp van gegradueerde zeven. Er werden monsters genomen op twee locaties op een toeristisch strand in Marbella. De monsters werden in verzegelde plastic zakken gedaan en gelabeld. De monsters werden vervolgens gemengd met water dat gespoten werd. Het zand werd gedroogd en gezeefd. Een zandschudder werd gebruikt om de monsters te scheiden op basis van de deeltjesgrootte. De massa van de sedimenten werd gemeten en het percentage van het totale monster berekend. Plastic verontreiniging werd met de hand van elk monster gescheiden en gewogen. Secundaire weergegevens werden gedownload van het Staatsbureau voor Meteorologie - AEMET.

Belangrijkste resultaten

Langs de toeristische strandtransecten was het patroon van de zandverdeling zeer vergelijkbaar. Dit patroon komt overeen met de kleinere deeltjes die door wind en golven hoger op het strand worden geduwd, terwijl de grotere grovere korrels dichter bij het water op het strand van San Pedro worden afgezet. Er was weinig verandering in dit patroon gedurende de periode van drie maanden. Het strand van Marbella had echter een andere verdeling, wat te maken kan hebben met het industriƫle gebruik en de ligging in de buurt van een droge rivierbedding. Op het toeristische strand van San Pedro werden kleine hoeveelheden plastic gevonden, terwijl er op het industriƫle strand van Marbella meer plastic lag. Dit kan te wijten zijn aan de rivierbedding, die zwaar vervuild was met plastic, dat bij hevige regen op het strand kon aanspoelen. Het zand op de stranden van de Costa del Sol wordt aangevuld door zandverlies als gevolg van erosie, veroorzaakt door seizoensgebonden weer- en golfpatronen. Erosie is een natuurlijk proces, maar kan worden versneld door menselijke activiteiten en mogelijk door klimaatverandering. Het probleem van plasticvervuiling wordt nog verergerd door het feit dat het uitbaggeren van het havengebied om de toegang voor de scheepvaart te verbeteren na hevige regenval vaak de grondstof levert om de toeristische stranden aan te vullen. Dit zou de stranden alleen maar verder kunnen vervuilen met microplastics.

Acties om het probleem te verminderen

Dit project kwam niet alleen onze lokale gemeenschap ten goede, maar ook onze internationale gemeenschap. We hebben ook een blijvende impact op onze schoolomgeving gehad, door leerkrachten, leerlingen en ouders aan te moedigen om bij te dragen aan het thema van het project: het beschermen van ons milieu. We hadden het geluk dat we de kans kregen om een weerstation op het dak van onze school op te zetten, dat regelmatig gegevens zal leveren en downloaden. Op deze manier kunnen we de veranderingen in de weerpatronen identificeren en bespreken waarom de veranderingen zijn opgetreden. We kijken er ook naar uit om licht- en UV-sensoren te krijgen. We gaan ons station koppelen aan Twitter, zodat deze informatie onmiddellijk beschikbaar is voor onze gemeenschap. Verder hebben we ons Eco-schoolcomitƩ aangemoedigd om het plastic afval dat in ons dagelijks leven wordt verbruikt, te verminderen. We hebben een plasticvrije kantine gecreƫerd door plastic bestek in te ruilen voor herbruikbaar bestek. We hebben onze medeleerlingen aangezet tot verandering door regelmatige deelname aan strandschoonmaak met familie en vrienden aan te moedigen; georganiseerd door Plastic Free Seas. Dit was vooral ingegeven door onze ontdekking dat zelfs op de ogenschijnlijk schone en goed verzorgde stranden meetbare hoeveelheden microplastic op de loer liggen. Hoewel we de totale regenval niet konden correleren met een afname in strandbreedte, hebben we een aantal wegen voor toekomstig onderzoek aangegeven. We willen kijken naar de correlatie tussen strandbreedte en het aantal dagen met extreme regenval. We zijn ook van plan om het project volgend jaar voort te zetten door de regenval in het verleden te modelleren, zodat we toekomstige regenval in ons lokale gebied kunnen voorspellen. Een aantal leerlingen gebruikt onze gegevens ook als primaire of secundaire gegevensbron voor IGCSE-cursuswerk en IB-studies. De nalatenschap van dit project is het vergroten van het bewustzijn over klimaatverandering op onze school en in onze lokale gemeenschap, het inspireren tot het bestuderen van ons milieu en het zien ervan in een wereldwijde context en tot slot het enthousiasmeren van jonge mensen om actie te ondernemen als individu en als gemeenschap om de effecten van klimaatverandering teniet te doen.

Projectvideo


Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
ā† Alle projecten