Maanhavainnon ja ilmaston alan tutkijat tarkastelevat tutkimussuunnitelmia ja antavat palautetta kaikille hankkeeseen osallistuville ryhmille.