Επιστήμονες στον τομέα της παρατήρησης της Γης και του κλίματος θα επανεξετάσουν τα σχέδια έρευνας και θα δώσουν τα σχόλιά τους σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο έργο.