Nasjonale koordinatorer - detaljer

Informasjon om ESERO

Privat informasjon, den vil ikke bli publisert
Navn
Navn
For det første
Siste

Offentlig kontaktinformasjon til ESERO skal publiseres på nettstedet.

Ønsker du at kontaktinformasjonen til ESERO skal vises på den nasjonale siden?

Maksimal filstørrelse: 516MB

Klimadetektiver - avansert kategori

ESA Climate Detectives-plattformen vil være tilgjengelig for alle land som ønsker å bruke den til registrering av lag, nasjonale tilbakemeldinger (som skal administreres på nasjonalt nivå) og nasjonalt og europeisk prosjektgalleri. ESEROene vil ha tilgang til personopplysningene til sine nasjonale lærere og team. Nasjonale eksperter kan bruke plattformen for tilbakemeldinger (som administreres av ESEROene).
Ønsker du å bruke ESAs sentrale plattform (https://climatedetectives.esa.int/) for nasjonal registrering av lag?
Hvis du har en nasjonal registreringsplattform, kan du fortsette å bruke den. Vær oppmerksom på at disse lagene ikke vises i det generelle galleriet som standard.
Vil du organisere og administrere tilbakemeldinger til teamene som sender inn undersøkelsesplanen?
Ønsker du å bruke ESAs sentrale plattform (https://climatedetectives.esa.int/) i tilbakemeldingsfasen?
Climate Detectives holder åpent fra 22. september 2023 til 25. april 2024. Kommer dere til å beholde de samme åpnings- og avslutningsdatoene?

Maksimal filstørrelse: 10MB

Klimadetektiver for barn

Climate Detectives kids er en ny nybegynnerkategori som utfordrer unge elever til å "gjøre en forskjell" ved å engasjere seg i jordens miljø og bidra til å beskytte det. I dette prosjektet skal elevene gjennomføre aktiviteter med fokus på jordas miljø, samle bevis på oppdagelsene sine og få merker for hver aktivitet! I likhet med den mer avanserte kategorien er prosjektet åpent fra 22. september til 25. april.

Maksimal filstørrelse: 516MB

Oversettelser og annet materiale på ditt språk

I denne delen kan du laste opp oversettelser av ESAs Teach with Space-samling eller ESEROs støttemateriell på dine egne språk.
ESAs Teach with Space-samling. Angi hvilke som er oversatt til ditt lands språk.

Maksimal filstørrelse: 516MB

Brukere skal ha tilgang til nasjonale data i climatedetectives.esa.int.

Vær oppmerksom på at vi kan opprette to typer nasjonale brukere. 1) vil ha tilgang til innhold og personopplysninger. 2) vil kun ha tilgang til innholdet for å validere oversettelser. Alle brukere må opprette en påloggingskonto på plattformen.
Bruker 1 (nasjonal administratortilgang)
Bruker 1 (nasjonal administratortilgang)
For det første
Siste
Bruker 2 (kun tilgang til innhold for å validere oversettelser, om nødvendig)
Bruker 2 (kun tilgang til innhold for å validere oversettelser, om nødvendig)
For det første
Siste