16159968998_066ce7ba99_o
Hvordan søke

Hvordan søke?

Gå sammen og les nøye gjennom retningslinjene for prosjektet.

I fase 1 må teamene registrere seg på nettet og sende inn sin undersøkelsesplan. Teamene har frist til 24. november 2022 å sende inn sin undersøkelsesplan.

Team fra et land med en nasjonal koordinator (*) bør registrere seg og sende inn etterforskningsplanen gjennom denne. For mer informasjon, se listen over nasjonale koordinatorer nedenfor.

For 2022-2023-utgaven må lag fra Frankrike, Tyskland, Ungarn, Romania, Sveits, Nederland, Canada, Latvia, Litauen, Slovenia, Slovakia og Malta søke på prosjektet gjennom ESAs utdanningskontor, og bidragene må sendes inn på engelsk. Lag fra Irland som ikke deltar i Climate Detectives Crossing STEM Pilot må også søke gjennom ESAs utdanningskontor.

Hvem kan delta?

- Deltakelse er åpen for lag fra 8 til (og med) 19 år.
- Lagene må bestå av minst to elever og opptil hele klassen.
- Hvert team må veiledes av en lærer eller mentor som fungerer som teamets kontaktpunkt med ESAs utdanningskontor og, der det er aktuelt, med den respektive nasjonale koordinatoren.
- Minst 50% av teammedlemmene må ha statsborgerskap i et av følgende land ESA medlemsstat. I tillegg til de 22 medlemsstatene er også Canada, Latvia, Litauen, Slovakia og Slovenia, basert på deres avtaler med ESA, kvalifisert til å delta fullt ut i programmene til ESAs utdanningskontor. Innenfor rammen av den gjeldende samarbeidsavtalen mellom ESA og Republikken Malta kan også team fra Malta delta i Climate Detectives-prosjektet.

(*) Nasjonale koordinatorer for klimadetektiver 2022-2023:

ESERO Østerrike
ESERO Belgia
ESERO Tsjekkia
ESERO Danmark
ESERO Estland
ESERO Finland
ESERO Hellas
ESERO Irland
ESERO Italia
ESERO Luxembourg
ESERO Polen
ESERO Norge
ESERO Portugal
ESERO Spania
ESERO UK
ESERO Sverige