Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Team astrosmurfer

Sverige 18 år gammel   9 / 6

Prosjektets tittel:

Gruvedrift i Blötberg gruve - før, nå og i fremtiden!

Forskningsspørsmål

Hvordan har gruvedriften historisk og i nyere tid påvirket miljøet i Ludvika kommune, og hvilke tiltak kan minimere miljøpåvirkningen ved en eventuell gjenåpning av Blötberg-gruven?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Gruvedrift har historisk sett vært en stor industri i området vi bor i - Ludvika kommune. Nå er det planer om å gjenåpne en gruve - Blötberggruvan.
Vi ønsker å undersøke hvordan gruvedriften har påvirket miljøet rundt gruven tidligere, nå og hvordan den kan påvirke miljøet ved en eventuell fremtidig åpning, og komme med forslag til tiltak for å forhindre eller minimere miljøpåvirkningen.

Tema for prosjektet

Helse og miljø

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi ønsker å undersøke saken:
- områdets topografi og geologi for å få en idé om nedbørsfeltet.
-Se på gamle flyfoto og kart hvordan industriområdet har endret seg over tid.
-Se på kart og les materiale om hvor deponiområdene ligger og hvordan utslippsnivåene ser ut der.
-Se på vegetasjonskart hvordan vegetasjonen ser ut og har endret seg i området.
-Se på kart og les hvordan de planlegger den nye gruvedriften.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.