Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: Joukkue astrosmurffit

Ruotsi 18 vuotta vanha   9 / 6

Hankkeen nimi:

Kaivostoiminta Blötbergin kaivoksessa - silloin, nyt ja tulevaisuudessa!

Tutkimuskysymys

Miten kaivostoiminta on vaikuttanut Ludvikan kunnan ympäristöön historiallisesti ja viime aikoina ja millä toimenpiteillä voidaan minimoida ympäristövaikutukset, jos Blötbergin kaivos avataan uudelleen?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Kaivostoiminta on historiallisesti ollut merkittävä elinkeino Ludvikan kunnassa, jossa asumme. Nyt on suunnitteilla Blötbergin kaivoksen avaaminen uudelleen.
Haluamme tutkia, miten kaivostoiminta on vaikuttanut ympäristöön kaivoksen ympäristössä aiemmin, nyt ja miten se voi vaikuttaa ympäristöön, jos kaivos avataan tulevaisuudessa, ja laatia ehdotuksia ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi.

Hankkeen aihe

Terveys ja ympäristö

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Haluamme tutkia asiaa:
- alueen topografia ja geologia valuma-alueiden hahmottamiseksi.
-Katsele vanhoista ilmakuvista ja kartoista, miten teollisuusalue on muuttunut ajan myötä.
-Katsele karttoja ja lue materiaalia siitä, missä kaatopaikka-alueet sijaitsevat ja miltä päästötasot siellä näyttävät.
-Katsele kasvillisuuskartoista, miltä alueen kasvillisuus näyttää ja miten se on muuttunut.
-katsokaa karttoja ja lukekaa, miten uutta kaivostoimintaa suunnitellaan.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.