Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: Team astrosmurfen

Zweden 18 jaar oud Ā  9 / 6

Projecttitel:

Mijnbouw in de Blƶtberg mijn - toen, nu en in de toekomst!

Onderzoeksvraag

Hoe heeft de mijnbouw in het verleden en recentelijk het milieu in de gemeente Ludvika beĆÆnvloed, en welke maatregelen kunnen de gevolgen voor het milieu minimaliseren in het geval van een heropening van de Blƶtbergmijn?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Mining has historically been a major industry in the area we live in – Ludvika municipality. There are now plans to reopen a mine – the Blƶtberg Mine.
We want to investigate how mining has affected the environment around the mine in the past, now and how it may affect the environment in the event of a future opening and come up with proposals for efforts to prevent or minimize environmental impact.

Onderwerp project

Gezondheid en milieu

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

We want to investigate:
– the topography of the area as well as the geology to get an idea of ā€‹ā€‹catchment areas.
-See on old aerial photos and maps how the industrial area has changed over time.
-Look at maps and read material about where the landfill areas are located and what the emission levels look like there.
-See on vegetation maps how the vegetation looks and has changed in the area.
-look on maps and read how they plan the new mining


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geĆÆdentificeerde probleem behoort.