Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Team astrosmurfs

Sverige 18 år gammal   9 / 6

Projektets titel:

Gruvdrift i Blötbergsgruvan - då, nu och i framtiden!

Forskningsfråga

Hur har gruvdriften historiskt och nyligen påverkat miljön i Ludvika kommun, och vilka åtgärder kan minimera miljöpåverkan vid en eventuell återöppning av Blötbergsgruvan?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Gruvdrift har historiskt sett varit en stor industri i det område vi bor i - Ludvika kommun. Nu finns planer på att återöppna en gruva - Blötbergsgruvan.
Vi vill undersöka hur gruvdriften har påverkat miljön runt gruvan förr, nu och hur den kan påverka miljön vid en eventuell framtida öppning samt ta fram förslag på insatser för att förhindra eller minimera miljöpåverkan.

Ämne för projektet

Hälsa och miljö

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Vi vill undersöka saken:
- områdets topografi och geologi för att få en uppfattning om avrinningsområden.
-Se på gamla flygfoton och kartor hur industriområdet har förändrats över tid.
-Titta på kartor och läs material om var deponierna är belägna och hur utsläppsnivåerna ser ut där.
-Se på vegetationskartor hur vegetationen ser ut och har förändrats i området.
-se på kartor och läs hur de planerar den nya gruvdriften


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.