Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Himmelsobservatører

Hellas 9 år gammel   63 / 34

Prosjektets tittel:

Unge observatører av ekstremvær

Forskningsspørsmål

Hvordan kan vi lære av våre feil når det gjelder miljøspørsmål, dokumentere og forutse ekstreme værforhold, slik at vi kan beskytte skolen og samfunnet vårt?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

De lokale miljø- og klimaproblemene vi ønsker å undersøke, er oversvømmelser og skogbranner som fører til skader på korps, avskoging og utryddelse av dyr.

Tema for prosjektet

Ekstremvær

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Undersøkelsesmetodene som skal følges, er: observasjon på stedet og dokumentasjon av resultatene av slike ekstremværtilfeller, aviser og andre lokale persondata fra de siste tiårene, intervjuer med personer som har vært utsatt for ekstreme klimafenomener i vårt område, og samarbeid med offentlige etater og institusjoner, som det lokale brannvesenet og universitetet i Patras.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.