Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Παρατηρητές του ουρανού

Ελλάδα 9 ετών   63 / 34

Τίτλος του έργου:

Νέοι παρατηρητές ακραίων καιρικών φαινομένων

Ερευνητικό ερώτημα

Πώς μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να καταγράψουμε και να προβλέψουμε τις ακραίες καιρικές συνθήκες, ώστε να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε το σχολείο μας και την κοινότητά μας;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Τα τοπικά περιβαλλοντικά/κλιματικά προβλήματα που θα θέλαμε να διερευνήσουμε είναι οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των σωμάτων, την καταστροφή των δασών και την εξαφάνιση των ζώων.

Θέμα έργου

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Οι μέθοδοι διερεύνησης που θα ακολουθηθούν είναι: επιτόπια παρατήρηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων τέτοιων ακραίων καιρικών φαινομένων, εφημερίδες και άλλα τοπικά αρχεία των τελευταίων δεκαετιών, συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν υποστεί ακραία κλιματικά φαινόμενα στην περιοχή μας και συνεργασία με επίσημες υπηρεσίες και φορείς, όπως η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Πανεπιστήμιο Πατρών.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.