Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Observatörer av himlen

Grekland 9 år gammal   63 / 34

Projektets titel:

Unga observatörer av extrema väderförhållanden

Forskningsfråga

Hur kan vi lära oss av våra misstag när det gäller miljöfrågor, dokumentera och förutse extrema väderförhållanden, så att vi kan skydda vår skola och vårt samhälle?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

De lokala miljö- och klimatproblem som vi skulle vilja undersöka är översvämningar och skogsbränder som leder till skador på byggnader, skogsavverkning och utrotning av djur.

Ämne för projektet

Extremt väder

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

De undersökningsmetoder som skall följas är: observation på plats och dokumentation av resultaten av sådana extrema väderförhållanden, tidningar och andra lokala persedlar från de senaste decennierna, intervjuer med personer som har drabbats av extrema klimatfenomen i vårt område, och samarbete med officiella myndigheter och institutioner, såsom den lokala brandkåren och universitetet i Patras.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.