Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Φύση.1

Hellas 14 år gammel   6 / 2

Prosjektets tittel:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Forskningsspørsmål

Το κύριο θέμα του προγράμματος είναι η γνωριμία με το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών, και των διαστάσεων που έχει πάρει τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επίσης θα προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν το ρόλο του ανθρώπου στις φυσικές καταστροφές.

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Οι συνέπειες από τα πρόσφατα καιρικά πλυμμυρικά φαινόμενα στον Ελλαδικό χώρο και ο ρόλος του ανθρώπου σε αυτά.
Μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές στον Ελλαδικό χώρο και η επόμενη μέρα για τον άνθρωπο.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Ενημέρωση των μαθητών για τον κανονισμό λειτουργίας περιβαλλοντικού προγράμματος, συγκρότηση και λειτουργία του.
Ευαισθητοποίηση - έρευνα σε περιοδικά και διαδίκτυο , άρθρα και φωτογραφίες, που αναφέρονται στις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειες τους, δημιουργία αφισών.
Σχεδιάζουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μιας τοπικής λίμνης και ενός τοπικού δάσους στην έκταση τους στο πέρασμα των χρόνων, παίρνοντας στοιχεία από τα δεδομένα που έχουν καταγράψει οι δορυφόροι του προγράμματος eo browser.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.