Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Φύση.1

Řecko 14 let   6 / 2

Název projektu:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Výzkumná otázka

Το κύριο θέμα του προγράμματος είναι η γνωριμία με το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών, και των διαστάσεων που έχει πάρει τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επίσης θα προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν το ρόλο του ανθρώπου στις φυσικές καταστροφές.

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Οι συνέπειες από τα πρόσφατα καιρικά πλυμμυρικά φαινόμενα στον Ελλαδικό χώρο και ο ρόλος του ανθρώπου σε αυτά.
Μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές στον Ελλαδικό χώρο και η επόμενη μέρα για τον άνθρωπο.

Téma projektu

Změna klimatu

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Ενημέρωση των μαθητών για τον κανονισμό λειτουργίας περιβαλλοντικού προγράμματος, συγκρότηση και λειτουργία του.
Ευαισθητοποίηση - έρευνα σε περιοδικά και διαδίκτυο , άρθρα και φωτογραφίες, που αναφέρονται στις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειες τους, δημιουργία αφισών.
Σχεδιάζουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μιας τοπικής λίμνης και ενός τοπικού δάσους στην έκταση τους στο πέρασμα των χρόνων, παίρνοντας στοιχεία από τα δεδομένα που έχουν καταγράψει οι δορυφόροι του προγράμματος eo browser.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.