Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Φύση.1

Grekland 14 år gammal   6 / 2

Projektets titel:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Forskningsfråga

Το κύριο θέμα του προγράμματος είναι η γνωριμία με το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών, και των διαστάσεων που έχει πάρει τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επίσης θα προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν το ρόλο του ανθρώπου στις φυσικές καταστροφές.

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Οι συνέπειες από τα πρόσφατα καιρικά πλυμμυρικά φαινόμενα στον Ελλαδικό χώρο και ο ρόλος του ανθρώπου σε αυτά.
Μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές στον Ελλαδικό χώρο και η επόμενη μέρα για τον άνθρωπο.

Ämne för projektet

Klimatförändringar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Ενημέρωση των μαθητών για τον κανονισμό λειτουργίας περιβαλλοντικού προγράμματος, συγκρότηση και λειτουργία του.
Ευαισθητοποίηση - έρευνα σε περιοδικά και διαδίκτυο , άρθρα και φωτογραφίες, που αναφέρονται στις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειες τους, δημιουργία αφισών.
Σχεδιάζουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μιας τοπικής λίμνης και ενός τοπικού δάσους στην έκταση τους στο πέρασμα των χρόνων, παίρνοντας στοιχεία από τα δεδομένα που έχουν καταγράψει οι δορυφόροι του προγράμματος eo webbläsare.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.