Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Φύση.1

Ελλάδα 14 ετών   6 / 2

Τίτλος του έργου:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Ερευνητικό ερώτημα

Το κύριο θέμα του προγράμματος είναι η γνωριμία με το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών, και των διαστάσεων που έχει πάρει τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επίσης θα προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν το ρόλο του ανθρώπου στις φυσικές καταστροφές.

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Οι συνέπειες από τα πρόσφατα καιρικά πλυμμυρικά φαινόμενα στον Ελλαδικό χώρο και ο ρόλος του ανθρώπου σε αυτά.
Μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές στον Ελλαδικό χώρο και η επόμενη μέρα για τον άνθρωπο.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Ενημέρωση των μαθητών για τον κανονισμό λειτουργίας περιβαλλοντικού προγράμματος, συγκρότηση και λειτουργία του.
Ευαισθητοποίηση - έρευνα σε περιοδικά και διαδίκτυο , άρθρα και φωτογραφίες, που αναφέρονται στις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειες τους, δημιουργία αφισών.
Σχεδιάζουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μιας τοπικής λίμνης και ενός τοπικού δάσους στην έκταση τους στο πέρασμα των χρόνων, παίρνοντας στοιχεία από τα δεδομένα που έχουν καταγράψει οι δορυφόροι του προγράμματος eo browser.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.