Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: MeteoSexitan@s

Spania 15 år gammel   30 / 17

Prosjektets tittel:

El tiempo en Almuñecar

Forskningsspørsmål

¿Está cambiando el clima en Almuñecar?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Todos los datos parecen indicar que se está produciendo un cambio en el clima global de la Tierra. Con esta investigación pretendemos estudiar la evolución de los datos meteorológicos de nuestra zona para verificar si también aquién se está produciendo un cambio.

Tema for prosjektet

Værmålinger

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.