Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: MeteoSexitan@s

Hiszpania 15 lat   30 / 17

Tytuł projektu:

Czas w Almuñecar

Pytanie badawcze

Czy zmienia się klimat w Almuñecar?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Wszystkie dane wydają się wskazywać na to, że globalna zmiana klimatu na Ziemi ma miejsce. W ramach tego badania staramy się zbadać ewolucję danych meteorologicznych w naszej strefie, aby sprawdzić, czy również tutaj zachodzi zmiana.

Temat projektu

Pomiary pogodowe

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.