Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: MeteoSexitan@s

Spanien 15 år gammal   30 / 17

Projektets titel:

Tiden i Almuñecar

Forskningsfråga

¿Está cambiando el clima en Almuñecar?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Alla data verkar tyda på att det sker en förändring av det globala klimatet på jorden. Con esta investigación pretendemos estudiar la evolución de los datos meteorológicos de nuestra zona para verificar si también aquí se está produciendo un cambio.

Ämne för projektet

Vädermätningar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.