Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: MeteoSexitan@s

Španělsko 15 let   30 / 17

Název projektu:

El tiempo en Almuñecar

Výzkumná otázka

¿Está cambiando el clima en Almuñecar?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Todos los datos parecen indicar que se está produciendo un cambio en el clima global de la Tierra. Con esta investigación pretendemos estudiar la evolución de los datos meteorológicos de nuestra zona para verificar si también aquí se está produciendo un cambio.

Téma projektu

Měření počasí

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.