Έργα των Climate Detectives 2018-2019

Θέμα έργου: Αλλαγή του κλίματος

Τίτλος του έργου: Ακραία καιρικά φαινόμενα και αποψίλωση των δασών

Ομάδα: Vianu Climate Detectives  Έργο που έλαβε υψηλή διάκριση

2018-2019   Tudor Vianu Εθνικό Λύκειο Πληροφορικής   Βουκουρέστι   Ρουμανία   20 Ηλικία του μαθητή: 12-13


Περίληψη του έργου

Από τη μία πλευρά, τα τελευταία χρόνια, στη Ρουμανία, υπήρξε μαζική αποψίλωση των δασών. Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν ακραίες θερμοκρασίες τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα και τεράστιες διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων. Έτσι, η βασική μας ιδέα είναι να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν μετρήσιμες επιπτώσεις στο κλίμα της Ρουμανίας λόγω της μαζικής αποψίλωσης των δασών τα τελευταία χρόνια. Για το σκοπό αυτό, αναλύσαμε την ημερήσια θερμοκρασία και το ύψος της βροχόπτωσης για τα τελευταία 20 χρόνια τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο, δημιουργώντας πίνακες και γραφήματα, καθώς και εικόνες και αναφορές σχετικά με την αποψίλωση των δασών. Η εργασία αυτού του έργου, καθώς και η λεπτομερής ανατροφοδότηση που λάβαμε μετά το πρώτο βήμα, μας ώθησε στην περαιτέρω μελέτη των θεωρητικών πτυχών πίσω από το κλίμα. Χρησιμοποιήσαμε αρχειακά δεδομένα και δικές μας μετρήσεις θερμοκρασίας και βροχόπτωσης (για τον Ιανουάριο του 2019), καθώς κατασκευάσαμε το δικό μας βροχογράφο. Σχεδιάσαμε την ημερήσια θερμοκρασία για κάθε μήνα Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο μεταξύ 2000 και 2018, καθώς και για τον Ιανουάριο του 2019. Χρησιμοποιήσαμε επίσης εικόνες που ελήφθησαν από τον δορυφόρο Sentinel 2 για να παρακολουθήσουμε την παράνομη αποψίλωση των δασών στη Ρουμανία. Προκειμένου να συγκρίνουμε τις μέσες τιμές της θερμοκρασίας και του ύψους της βροχόπτωσης, καθώς και τη διακύμανση των μέσων τιμών, αναλύσαμε τα δεδομένα σχεδιάζοντάς τα σε διαγράμματα. Η συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα μας έδωσε τη συναρπαστική ευκαιρία να ενεργήσουμε σαν πραγματικοί επιστήμονες αναλύοντας τα δεδομένα, καθώς και τις εικόνες που λάβαμε από τους δορυφόρους. Ενώ εργαζόμασταν σε αυτό το έργο, εντυπωσιαστήκαμε βαθιά από τη δραματική εξαφάνιση μιας μεγάλης δασικής έκτασης στη χώρα μας (336.000 εκτάρια μεταξύ 1990 και 2011). Προκειμένου να βοηθήσουμε το περιβάλλον, ξεκινήσαμε μια εκστρατεία, "Σώστε το δάσος", η οποία ξεκίνησε με τη φύτευση μιας μανόλιας στην αυλή του σχολείου μας και θα συνεχιστεί με μια ετήσια ημέρα δενδροφύτευσης.

Κύρια αποτελέσματα

Αρχικά, καταγράψαμε τα έτη κατά τα οποία υπήρξε μαζική αποψίλωση των δασών στη Ρουμανία. Στη συνέχεια συλλέξαμε τα προαναφερθέντα δεδομένα και αναλύσαμε τη γραφική παράσταση της ημερήσιας θερμοκρασίας που καταγράφηκε για κάθε μήνα Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο μεταξύ 2000 και 2018, καθώς και για τον Ιανουάριο του 2019. Τέλος, μελετήσαμε τις εικόνες που ελήφθησαν από τον δορυφόρο Sentinel 2 από τις παράνομα αποψιλωμένες περιοχές στη Ρουμανία και τα παρακείμενα δεδομένα. Μελετώντας τη συσχέτιση μεταξύ των μέσων τιμών της θερμοκρασίας και του ύψους της βροχόπτωσης καθώς και των διακυμάνσεών τους, των φωτογραφιών που ελήφθησαν και των δεδομένων που σχεδιάστηκαν, παρατηρήσαμε ότι, σε σύγκριση με το έτος 2000, οι θερμοκρασίες τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2018 είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είμαστε μάρτυρες ενός φαινομένου θέρμανσης, καθώς δεν παρατηρείται τάση αύξησης της θερμοκρασίας, αλλά ορατές διακυμάνσεις. Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, παρατηρούνται τεράστιες διακυμάνσεις από έτος σε έτος (ιδίως μετά την αποψίλωση των δασών), ενώ το μέσο ύψος βροχόπτωσης μειώνεται (με εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο 2014 και 2015). Συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της μαζικής αποψίλωσης για το τοπικό κλίμα (καθώς οι θερμοκρασίες αυξομειώνονται, χωρίς να παρουσιάζουν σαφή αυξητική τάση), αλλά μπορεί να είναι δυνατή μια τέτοια συσχέτιση μεταξύ του ύψους της βροχόπτωσης και της αποψίλωσης. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν τον τεράστιο ρόλο που έχουν τα δάση στην εξισορρόπηση του τοπικού κλίματος, επηρεάζοντας τον κύκλο του νερού (μετά την αποψίλωση των δασών, οι διακυμάνσεις του ύψους των βροχοπτώσεων αυξήθηκαν).

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες σχετικά με το θέμα αυτό και να πείσουμε τις αρχές να επενδύσουν σε περαιτέρω έρευνα. Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση των ανθρώπων σε σχέση με τους παράγοντες που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των απειλών για τη ζωή στη Γη. Για να βοηθήσουμε το περιβάλλον, ξεκινήσαμε μια εκστρατεία, "Σώστε το δάσος", η οποία ξεκίνησε με τη φύτευση μιας μανόλιας στην αυλή του σχολείου μας και θα συνεχιστεί με μια ετήσια ημέρα δενδροφύτευσης. Καθώς επιθυμούμε να σώσουμε τα ρουμανικά δάση, στο Εθνικό Κολέγιο Πληροφορικής Tudor Vianu θα έχουμε μια "Ημέρα Δάσους", με πρωτοβουλία μας, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, όπου θα συμμετέχουμε μαζί με άλλους συλλόγους και θα φυτεύουμε δέντρα στις καταχρηστικά αποψιλωμένες περιοχές. Περαιτέρω στόχος μας είναι η μελέτη των γενικών τάσεων της κλιματικής αλλαγής σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας. Μέχρι στιγμής, το Βουκουρέστι θεωρείται ότι ανήκει σε μια υγρή περιοχή, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, αν συνεχιστεί η τάση που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την υπέροχη ευκαιρία!

Σύνδεσμος έργου:

https://www.facebook.com/Vianu-Climate-Detectives-511246736071823/?modal=admin_todo_tour

Βίντεο του έργου


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα