Klimaatdetectives Projecten 2018-2019

Onderwerp van het project: Klimaatverandering

Projecttitel: Extreem weer en ontbossing

Team: Vianu Klimaatdetectives  Hooggeprezen project

2018-2019   Tudor Vianu Nationale Hogeschool voor Informatica   Boekarest   Roemenië   20 Leeftijd student: 12-13


Samenvatting van het project

Enerzijds is er de afgelopen jaren in Roemenië sprake geweest van massale ontbossing. Aan de andere kant waren er zowel in de zomer als in de winter extreme temperaturen en enorme neerslagschommelingen. Ons hoofdidee is dus om vast te stellen of er meetbare effecten zijn op het Roemeense klimaat als gevolg van de massale ontbossing in de afgelopen jaren. Hiervoor hebben we de dagelijkse temperatuur en de hoeveelheid neerslag van de afgelopen 20 jaar in januari, april, juli en oktober geanalyseerd door tabellen en grafieken te maken, evenals afbeeldingen en rapporten over ontbossing. De taak van dit project en de gedetailleerde feedback die we na de eerste stap kregen, hebben ons ertoe aangezet om de theoretische aspecten achter het klimaat verder te bestuderen. We gebruikten gearchiveerde gegevens en onze eigen metingen van temperatuur en neerslag (voor januari 2019), aangezien we onze eigen regenmeter bouwden. We hebben de dagelijkse temperatuur uitgezet voor elke maand van januari, april, juli en oktober tussen 2000 en 2018, en voor januari 2019. We hebben ook beelden van de Sentinel 2 satelliet gebruikt om de illegale ontbossing in Roemenië te volgen. Om de gemiddelde waarden van temperatuur en neerslaghoeveelheid en de schommelingen van de gemiddelde waarden te kunnen vergelijken, hebben we de gegevens geanalyseerd door ze in grafieken uit te zetten. Deelnemen aan dit project gaf ons de opwindende kans om ons als echte wetenschappers te gedragen door de gegevens en de beelden van satellieten te analyseren. Terwijl we aan dit project werkten, waren we diep onder de indruk van de dramatische verdwijning van een groot bosgebied in ons land (336.000 ha tussen 1990 en 2011). Om het milieu te helpen, zijn we een campagne gestart, "Red het bos", die begon met het planten van een magnolia op ons schoolplein en zal worden voortgezet met een jaarlijkse boomplantdag.

Belangrijkste resultaten

Om te beginnen hebben we de jaren gedocumenteerd waarin er in Roemenië massale ontbossing heeft plaatsgevonden. Daarna verzamelden we de eerder genoemde gegevens en analyseerden we de geplotte dagelijkse temperatuur die tussen 2000 en 2018 voor elke maand van januari, april, juli en oktober, en voor januari 2019 werd geregistreerd. Tot slot bestudeerden we de door de Sentinel 2 satelliet gemaakte beelden van de illegaal ontboste gebieden in Roemenië en de aangrenzende gegevens. Door de correlatie tussen de gemiddelde waarden van temperatuur en neerslaghoeveelheid en hun schommelingen, de genomen foto's en de geplotte gegevens te bestuderen, hebben we gemerkt dat, in vergelijking met het jaar 2000, de temperaturen in januari, april en oktober 2018 aanzienlijk hoger zijn. Toch kunnen we niet concluderen dat we getuige zijn van een opwarmingsfenomeen, aangezien er geen waarneembare tendens van temperatuurstijging is, maar eerder zichtbare schommelingen. Wat de neerslag betreft, zijn er enorme schommelingen van jaar tot jaar (vooral nadat de ontbossing plaatsvond), terwijl de gemiddelde neerslaghoeveelheid afneemt (met uitzondering van de maanden juli 2014 en 2015). Wij concluderen dat er voor het lokale klimaat geen correlatie bestaat tussen klimaatverandering en massale ontbossing (aangezien de temperaturen schommelden, zonder een duidelijke groeitrend te vertonen), maar dat er mogelijk wel een verband bestaat tussen de hoeveelheid neerslag en ontbossing. Het bewijs toont ook de enorme rol aan die bossen spelen bij het in evenwicht brengen van het lokale klimaat, door de watercyclus te beïnvloeden (na de ontbossing namen de schommelingen in de hoeveelheid neerslag toe).

Acties om het probleem te verminderen

Ons doel is om mensen bewuster te maken van dit onderwerp en overheden te overtuigen om te investeren in verder onderzoek. Wij zijn van mening dat het voorlichten van mensen over de factoren die klimaatveranderingen veroorzaken de eerste stap is in het tegengaan van de bedreigingen voor het leven op aarde. Om het milieu te helpen, zijn we een campagne gestart, "Red het bos", die begon met het planten van een magnolia op ons schoolplein en zal worden voortgezet met een jaarlijkse boomplantdag. Omdat we de Roemeense bossen willen redden, gaan we op het Tudor Vianu Nationaal College voor Informatica in april en oktober een door ons geïnitieerde "Bosdag" houden, waaraan we samen met andere verenigingen deelnemen en waar we bomen planten in de gebieden die abusievelijk ontbost zijn. Ons andere doel is het bestuderen van de algemene tendensen van klimaatverandering in verschillende grote steden van Roemenië. Tot nu toe wordt Boekarest beschouwd als een vochtige regio, maar dit kan in de toekomst veranderen als de tendens die we tijdens dit project hebben waargenomen doorzet. Hartelijk dank voor deze geweldige kans!

Projectlink:

https://www.facebook.com/Vianu-Climate-Detectives-511246736071823/?modal=admin_todo_tour

Projectvideo


Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
← Alle projecten