Ilmastodetektivien projektit 2018-2019

Hankkeen aihe: Ilmastonmuutos

Hankkeen nimi: Äärimmäiset sääolot ja metsäkato

Joukkue: Vianu Ilmastoetsivät  Erittäin kiitetty hanke

2018-2019   Tudor Vianu National High School of Computer Science (kansallinen tietotekniikan lukio)   Bukarest   Romania   20 Oppilaan ikä: 12-13


Yhteenveto hankkeesta

Toisaalta Romaniassa on viime vuosina tehty massiivisia metsäkatoja. Toisaalta sekä kesällä että talvella on vallinnut äärimmäiset lämpötilat ja sademäärät ovat vaihdelleet voimakkaasti. Pääajatuksemme on siis selvittää, onko viime vuosina tapahtuneella massiivisella metsäkadolla mitattavissa olevia vaikutuksia Romanian ilmastoon. Tätä varten olemme analysoineet päivittäisiä lämpötiloja ja sademääriä viimeisten 20 vuoden ajalta tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa laatimalla taulukoita ja kaavioita sekä kuvia ja raportteja metsäkadosta. Tämän hankkeen tehtävä sekä ensimmäisen vaiheen jälkeen saamamme yksityiskohtainen palaute saivat meidät jatkamaan ilmaston taustalla olevien teoreettisten näkökohtien tutkimista. Käytimme arkistoituja tietoja ja omia mittauksiamme lämpötilasta ja sademäärästä (tammikuun 2019 osalta), kun rakensimme oman sademittarimme. Piirsimme päivittäisen lämpötilan jokaiselle tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun kuukaudelle vuosina 2000-2018 sekä tammikuun 2019 osalta. Käytimme myös Sentinel 2 -satelliitin ottamia kuvia seurataksemme Romanian laitonta metsäkatoa. Vertaillaksemme lämpötilan ja sademäärän keskiarvoja sekä keskiarvojen vaihtelua analysoimme tietoja piirtämällä ne kaavioihin. Osallistuminen tähän hankkeeseen antoi meille jännittävän tilaisuuden toimia kuin oikeat tutkijat analysoimalla tietoja ja satelliiteista saatuja kuvia. Kun työskentelimme tämän hankkeen parissa, olimme syvästi vaikuttuneita suuren metsäalueen dramaattisesta katoamisesta maassamme (336 000 hehtaaria vuosien 1990 ja 2011 välillä). Auttaaksemme ympäristöä olemme aloittaneet kampanjan "Pelastakaa metsä", joka alkoi istuttamalla magnolian koulun pihalle ja jatkuu vuosittaisella puiden istutuspäivällä.

Tärkeimmät tulokset

Aluksi dokumentoimme ne vuodet, joiden aikana Romaniassa on tapahtunut massiivista metsäkatoa. Sen jälkeen keräsimme aiemmin mainitut tiedot ja analysoimme piirrettyinä päivittäiset lämpötilat, jotka on kirjattu jokaiselle tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun kuukaudelle vuosina 2000-2018 sekä tammikuulle 2019. Lopuksi tutkimme Sentinel 2 -satelliitin ottamia kuvia Romanian laittomasti metsäojitetuista alueista ja niihin liittyviä tietoja. Tutkimalla lämpötilan ja sademäärän keskiarvojen sekä niiden vaihteluiden, otettujen kuvien ja piirrettyjen tietojen välistä korrelaatiota huomasimme, että vuoteen 2000 verrattuna vuoden 2018 tammi-, huhti- ja lokakuun lämpötilat ovat huomattavasti suurempia tammikuussa, huhtikuussa ja lokakuussa. Emme kuitenkaan voi päätellä, että kyseessä olisi lämpenemisilmiö, koska lämpötilan noususuuntausta ei ole havaittavissa, vaan pikemminkin näkyviä vaihteluita. Sademäärissä on suuria vaihteluita vuodesta toiseen (erityisesti metsäkadon jälkeen), kun taas keskimääräinen sademäärä on laskussa (lukuun ottamatta heinäkuukausia 2014 ja 2015). Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ilmastonmuutoksen ja massiivisen metsäkadon välillä ei ole korrelaatiota paikallisen ilmaston osalta (koska lämpötilat vaihtelivat ilman selkeää kasvusuuntausta), mutta sademäärän ja metsäkadon välillä voi olla tällainen yhteys. Lisäksi todisteet osoittavat, että metsillä on valtava merkitys paikallisen ilmaston tasapainottamisessa, sillä ne vaikuttavat veden kiertokulkuun (metsäkadon jälkeen sademäärän vaihtelut kasvoivat).

Toimet ongelman vähentämiseksi

Tarkoituksemme on lisätä tietoisuutta tästä aiheesta ja saada viranomaiset investoimaan lisätutkimuksiin. Mielestämme ihmisten valistaminen ilmastonmuutosta aiheuttavista tekijöistä on ensimmäinen askel maapallon elämään kohdistuvien uhkien torjunnassa. Auttaaksemme ympäristöä olemme aloittaneet kampanjan "Pelastakaa metsä", joka alkoi istuttamalla magnolian koulumme pihalle ja jatkuu vuosittaisella puiden istutuspäivällä. Koska haluamme pelastaa Romanian metsät, Tudor Vianu National College of Computer Science -korkeakoulussa järjestetään meidän aloitteestamme huhti- ja lokakuussa "metsäpäivä", johon osallistumme yhdessä muiden yhdistysten kanssa ja istutamme puita väärinkäytöksin hakatuille alueille. Lisäksi tavoitteenamme on tutkia ilmastonmuutoksen yleisiä suuntauksia useissa Romanian suurissa kaupungeissa. Toistaiseksi Bukarestia pidetään kosteana alueena, mutta tämä voi muuttua tulevaisuudessa, jos tämän hankkeen aikana havaitsemamme suuntaus jatkuu. Kiitos paljon tästä hienosta tilaisuudesta!

Hankkeen linkki:

https://www.facebook.com/Vianu-Climate-Detectives-511246736071823/?modal=admin_todo_tour

Projektin video


Tiimit luovat projektit, ja ne ottavat täyden vastuun jaetuista tiedoista.
← Kaikki hankkeet