Klimatdetektivernas projekt 2018-2019

Projektämne: Klimatförändringar

Projektets titel: Extremväder och avskogning

Team: Klimatdetektiverna i Vianu  Projekt med högsta beröm

2018-2019   Tudor Vianu nationella gymnasieskola för datavetenskap   Bukarest   Rumänien   20 Studentens ålder: 12-13


Sammanfattning av projektet

Å ena sidan har det under de senaste åren skett en massiv avskogning i Rumänien. Å andra sidan har det förekommit extrema temperaturer både på sommaren och på vintern och stora variationer i nederbörden. Vår huvudidé är därför att fastställa om det finns mätbara effekter på det rumänska klimatet på grund av den massiva avskogningen under de senaste åren. För detta ändamål har vi analyserat den dagliga temperaturen och regnmängden under de senaste 20 åren i januari, april, juli och oktober genom att skapa tabeller och diagram, samt bilder och rapporter om avskogning. Uppgiften i det här projektet, liksom den detaljerade feedback vi fick efter det första steget, fick oss att fortsätta studera de teoretiska aspekterna bakom klimatet. Vi använde arkiverade data och våra egna mätningar av temperatur och nederbörd (för januari 2019), eftersom vi byggde vår egen regnmätare. Vi plottade den dagliga temperaturen för varje månad i januari, april, juli och oktober mellan 2000 och 2018, och för januari 2019. Vi använde också bilder tagna av satelliten Sentinel 2 för att följa den olagliga avskogningen i Rumänien. För att kunna jämföra medelvärdena för temperatur och regnmängd samt fluktuationerna i medelvärdena analyserade vi uppgifterna genom att plotta dem i diagram. Att delta i det här projektet gav oss den spännande möjligheten att agera som riktiga forskare genom att analysera data och bilder från satelliter. Medan vi arbetade med det här projektet blev vi djupt imponerade av den dramatiska försvinnandet av ett stort skogsområde i vårt land (336 000 ha mellan 1990 och 2011). För att hjälpa miljön har vi startat en kampanj, "Rädda skogen", som började med att vi planterade en magnolia på vår skolgård och som kommer att fortsätta med en årlig trädplanteringsdag.

Huvudresultat

Till att börja med dokumenterade vi de år under vilka det har skett en massiv avskogning i Rumänien. Därefter samlade vi in de tidigare nämnda uppgifterna och analyserade den plottade dagliga temperaturen som registrerats för varje månad i januari, april, juli och oktober mellan 2000 och 2018, och för januari 2019. Slutligen studerade vi de bilder som tagits av satelliten Sentinel 2 av de olagligt avskogade områdena i Rumänien och de intilliggande uppgifterna. Genom att studera korrelationen mellan medelvärdena för temperatur och regnmängd samt deras fluktuationer, de tagna bilderna och de plottade uppgifterna, märkte vi att jämfört med år 2000 är temperaturerna i januari, april och oktober 2018 betydligt högre. Vi kan dock inte dra slutsatsen att vi bevittnar ett uppvärmningsfenomen, eftersom det inte finns någon observerbar tendens till temperaturökning, utan snarare synliga fluktuationer. När det gäller nederbördsmängderna finns det massiva fluktuationer från ett år till ett annat (särskilt efter avskogningen), medan den genomsnittliga regnmängden minskar (med undantag för månaderna juli 2014 och 2015). Vi drar slutsatsen att det inte finns något samband mellan klimatförändringar och massiv avskogning för det lokala klimatet (eftersom temperaturerna fluktuerade utan att visa någon tydlig ökande trend), men det kan finnas ett sådant samband mellan regnmängd och avskogning. Bevisen visar också den enorma roll som skogarna har för att balansera det lokala klimatet, vilket påverkar vattencykeln (efter avskogningen ökade fluktuationerna i regnmängden).

Åtgärder för att minska problemet

Vårt syfte är att öka medvetenheten om detta ämne och övertyga myndigheter att investera i ytterligare forskning. Vi anser att utbildning om de faktorer som orsakar klimatförändringar är det första steget för att motverka hoten mot livet på jorden. För att hjälpa miljön har vi startat en kampanj, "Rädda skogen", som började med att vi planterade en magnolia på vår skolgård och som kommer att fortsätta med en årlig trädplanteringsdag. Eftersom vi vill rädda de rumänska skogarna kommer vi på Tudor Vianu National College of Computer Science att ha en "skogsdag", initierad av oss, i april och oktober, där vi kommer att delta tillsammans med andra föreningar och plantera träd i de områden som avskogats på ett felaktigt sätt. Vårt andra mål är att studera de allmänna tendenserna till klimatförändringar i flera större städer i Rumänien. Än så länge anses Bukarest ligga i en fuktig region, men detta kan förändras i framtiden om den tendens som vi har sett under det här projektet fortsätter. Tack så mycket för denna fantastiska möjlighet!

Projektlänk:

https://www.facebook.com/Vianu-Climate-Detectives-511246736071823/?modal=admin_todo_tour

Projektvideo


Projekten skapas av teamen och de tar det fulla ansvaret för den delade datan.
← Alla projekt