Παιχνίδι: Παιχνίδι ''Forest Kids'' για τη βιοποικιλότητα

Αυτό το παιχνίδι οδηγεί τα παιδιά σε μια αποστολή σε όλο τον κόσμο και καλεί τους εικονικούς ταξιδιώτες να εξερευνήσουν τέσσερις τύπους δασών - βορεαλικά, τροπικά, εύκρατα και άγονα - εντοπίζοντας χλωρίδα και πανίδα, αντιστοιχίζοντας ζεύγη ζώων στους βιοτόπους τους και ταξινομώντας μη ξύλινα δασικά προϊόντα καθώς προχωρούν. Εξερευνήστε με το Paxi τον πλανήτη μας στο Παιχνίδι Forest Kids Game on Biodiversity του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) που αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της ESA.