Spēle: ''Forest Kids'' spēle par bioloģisko daudzveidību

Šī spēle ved bērnus ekspedīcijā apkārt pasaulei un aicina virtuālos ceļotājus iepazīt četrus mežu tipus - boreālo, tropisko, mērenā klimata un sauso -, pamanot floru un faunu, savienojot dzīvnieku pārus to biomos un šķirojot meža produktus, kas nav koksnes produkti. Kopā ar Paxi iepazīstiet mūsu planētu Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) ar EKA atbalstu izstrādātajā spēlē Forest Kids Game on Biodiversity.