Témy


  Zmena klímy
 Španielsko
  Poľnohospodárstvo
 Taliansko
  Zmena klímy
 Grécko
  Odpad
 Espanya
  Odlesňovanie
  Ocenenie LPS CD School
 Španielsko
  Lesné požiare
 Španielsko
  Zmena klímy
 Španielsko
  Povodne a suchá
  Ocenenie LPS CD School
 Grécko
  Zmena klímy
 Španielsko
  Znečistenie ovzdušia
 Španielsko
  Znečistenie ovzdušia
 ŠPANIELSKO
  Merania počasia
 Grécko
  Zmena klímy
 Španielsko
  Poľnohospodárstvo
 Taliansko
  Zmena klímy
 Holandsko
  Zmena klímy
 Poľsko
  Flóra a fauna
 Španielsko
  Odpad
 Portugalsko
  Merania počasia
 Grécko
  Oceány
 Španielsko
  Globálne otepľovanie
 Španielsko
  Zmena klímy
 Tunisko
  Zmena klímy
 Taliansko
  Zmena klímy
 Portugalsko
  Lesné požiare
 Rakúsko
  Povodne a suchá
 Portugalsko
  Odpad
 Španielsko
  Zmena klímy
 Španielsko
  Odlesňovanie
 Portugalsko
  Povodne a suchá
 Taliansko
  Flóra a fauna
 Španielsko
  Globálne otepľovanie
 Írsko
  Odlesňovanie
 Španielsko
  Zmena klímy
 Tunisko
  Zmena klímy
 Španielsko
  Odlesňovanie
 Španielsko
  Znečistenie ovzdušia
 Portugalsko
  Extrémne počasie
 Taliansko
  Poľnohospodárstvo
 Španielsko
  Globálne otepľovanie
 Taliansko
  Globálne otepľovanie
 Španielsko
  Zmena klímy
 Španielsko
  Znečistenie ovzdušia
 Španielsko
  Lesné požiare
 Holandsko
  Znečistenie ovzdušia
 Spojené kráľovstvo
  Zmena klímy
 Španielsko
  Rieky a jazerá
  Ocenenie LPS CD School
 Belgicko
  Zmena klímy
 Španielsko
  Povodne a suchá
  Ocenenie LPS CD School
 Španielsko
  Zmena klímy
 Grécko
  Znečistenie ovzdušia
 Poľsko
  Lesné požiare
 Grécko
  Flóra a fauna
 Rumunsko
  Oceány
 Portugalsko
  Znečistenie ovzdušia
 Poľsko
  Znečistenie ovzdušia
 Portugalsko
  Merania počasia
 ŠPANIELSKO
  Lesné požiare
 Kanada
  Povodne a suchá
 Španielsko
  Flóra a fauna
 Španielsko
  Znečistenie ovzdušia
 Španielsko
  Poľnohospodárstvo
 Španielsko
  Zmena klímy
 Švédsko
  Zmena klímy
 Rumunsko
  Zmena klímy
 Španielsko
  Znečistenie ovzdušia
 Španielsko
  Zmena klímy
 Česko
  Rieky a jazerá
 Španielsko
  Globálne otepľovanie
 Tunisko
  Odpad
 Portugalsko
  Oceány
 Rumunsko
  Zmena klímy
 Rumunsko
  Flóra a fauna
 Španielsko
  Zmena klímy
 Španielsko
  Znečistenie ovzdušia
 Portugalsko
  Poľnohospodárstvo
 Španielsko
  Rieky a jazerá
 Španielsko
  Zmena klímy
 Španielsko