Tēmas


  Meža ugunsgrēki
 Nīderlande
  Laikapstākļu mērījumi
 SPĀNIJA
  Klimata pārmaiņas
 Polija
  Gaisa piesārņojums
 Spānija
  Gaisa piesārņojums
 SPĀNIJA
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Klimata pārmaiņas
 Čehija
  Gaisa piesārņojums
 Portugāle
  Flora un fauna
 Rumānija
  Atkritumi
 Portugāle
  Plūdi un sausums
 Portugāle
  Lauksaimniecība
 Spānija
  Lauksaimniecība
 Itālija
  Globālā sasilšana
 Spānija
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Flora un fauna
 Spānija
  Mežu izciršana
 Spānija
  Upes un ezeri
  LPS CD skolas balva
 Beļģija
  Klimata pārmaiņas
 Itālija
  Klimata pārmaiņas
 Grieķija
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Upes un ezeri
 Spānija
  Meža ugunsgrēki
 Austrija
  Pilsētas
 Grieķija
  Plūdi un sausums
 Itālija
  Gaisa piesārņojums
 Apvienotā Karaliste
  Gaisa piesārņojums
 Polija
  Meža ugunsgrēki
 Grieķija
  Lauksaimniecība
 Spānija
  Klimata pārmaiņas
 Polija
  Gaisa piesārņojums
 Portugāle
  Laikapstākļu mērījumi
 Grieķija
  Klimata pārmaiņas
 Tunisija
  Plūdi un sausums
 Spānija
  Gaisa piesārņojums
 Portugāle
  Flora un fauna
 Spānija
  Atkritumi
 Spānija
  Globālā sasilšana
 Spānija
  Atkritumi
 Portugāle
  Flora un fauna
 Spānija
  Okeāni
 Rumānija
  Gaisa piesārņojums
 Spānija
  Gaisa piesārņojums
 Spānija
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Klimata pārmaiņas
 Portugāle
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Globālā sasilšana
 Īrija
  Klimata pārmaiņas
 Grieķija
  Klimata pārmaiņas
 Tunisija
  Ekstrēmi laikapstākļi
 Itālija
  Lauksaimniecība
 Itālija
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Globālā sasilšana
 Itālija
  Klimata pārmaiņas
 Zviedrija
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Laikapstākļu mērījumi
 Grieķija
  Klimata pārmaiņas
 Nīderlande
  Klimata pārmaiņas
 Rumānija
  Flora un fauna
 Spānija
  Mežu izciršana
 Spānija
  Meža ugunsgrēki
 Spānija
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Plūdi un sausums
  LPS CD skolas balva
 Grieķija
  Atkritumi
 Espanya
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Klimata pārmaiņas
 Rumānija
  Meža ugunsgrēki
 Grieķija
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Globālā sasilšana
 Tunisija
  Mežu izciršana
  LPS CD skolas balva
 Spānija
  Pilsētas
 Austrija
  Plūdi un sausums
  LPS CD skolas balva
 Spānija
  Okeāni
 Portugāle
  Gaisa piesārņojums
 Polija
  Klimata pārmaiņas
 Brazīlija
  Klimata pārmaiņas
 Itālija
  Gaisa piesārņojums
 Spānija
  Klimata pārmaiņas
 Spānija
  Meža ugunsgrēki
 Kanāda
  Mežu izciršana
 Portugāle
  Upes un ezeri
 Spānija