Meranie pulzu planéty - Vyšší sekundárny stupeň

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa študenti dozvedia, ako sa údaje zbierajú pomocou senzorov a ako dráha satelitu ovplyvňuje podrobnosti, ktoré možno získať. Textová aktivita predstavuje koncept diaľkového prieskumu Zeme a zaoberá sa tým, ako sa dajú porovnať senzory a satelity na rôznych obežných dráhach, aby sa [...]