16159968998_066ce7ba99_o
Mini prípadové štúdie

Učitelia tu nájdu príklady aktivít založených na skutočných situáciách, ktoré môžu tímy využiť ako inšpiráciu pri skúmaní klimatických problémov.

 

Mini prípadové štúdie

Znečistenie ovzdušia

Skúmanie súvislostí medzi znečistením ovzdušia spôsobeným cestovaním na miestnej úrovni a zmenou klímy.

Skúmanie skleníkových plynov

Skúmanie vývoja emisií a koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére v posledných desaťročiach.

Kvalita vody

Skúmanie toho, ako môže zmena klímy ovplyvniť kvalitu vody v súvislosti so sinicami v jazerách.