16159968998_066ce7ba99_o
Mini případové studie

Zde učitelé najdou příklady aktivit založených na reálných situacích, které mohou týmy využít jako inspiraci pro zkoumání klimatických problémů.

 

Mini případové studie

Znečištění ovzduší

Zkoumání souvislostí mezi znečištěním ovzduší způsobeným místní dopravou a změnou klimatu.

Zkoumání skleníkových plynů

Zkoumání vývoje emisí a koncentrací skleníkových plynů v atmosféře v posledních desetiletích.

Kvalita vody

Zkoumání vlivu změny klimatu na kvalitu vody v jezerech, pokud jde o sinice.