16159968998_066ce7ba99_o
Mini fallstudier

Här hittar lärare exempel på aktiviteter baserade på verkliga situationer som lagen kan använda som inspiration för att undersöka en klimatfråga.

 

Mini fallstudier

Luftföroreningar

Undersöka sambanden mellan lokala resors luftföroreningar och klimatförändringar.

Undersökning av växthusgaser

Undersöka hur utsläppen av växthusgaser och koncentrationerna i atmosfären har utvecklats under de senaste årtiondena.

Vattenkvalitet

Undersöka hur klimatförändringarna kan påverka vattenkvaliteten när det gäller cyanobakterier i sjöar.