16159968998_066ce7ba99_o
Mini gadījumu pētījumi

Šeit skolotāji atradīs uz reālām situācijām balstītu darbību piemērus, ko komandas varētu izmantot kā iedvesmu, lai izpētītu kādu klimata problēmu.

 

Mini gadījumu pētījumi

Gaisa piesārņojums

izpētīt saikni starp gaisa piesārņojumu, kas saistīts ar vietējiem ceļojumiem, un klimata pārmaiņām.

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izpēte

Izpētīt, kā pēdējās desmitgadēs mainījās siltumnīcefekta gāzu emisijas un koncentrācija atmosfērā.

Ūdens kvalitāte

Izpētīt, kā klimata pārmaiņas var ietekmēt ūdens kvalitāti saistībā ar ciānbaktērijām ezeros.