16159968998_066ce7ba99_o
Mini atvejų tyrimai

Čia mokytojai ras realiomis pasaulio situacijomis pagrįstos veiklos pavyzdžių, kuriais komandos galėtų pasinaudoti kaip įkvėpimo šaltiniu nagrinėdamos klimato problemą.

 

Mini atvejų tyrimai

Oro tarša

Vietinių kelionių oro taršos ir klimato kaitos sąsajų tyrimas.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimas

tirti, kaip pastaraisiais dešimtmečiais keitėsi šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas ir koncentracija atmosferoje.

Vandens kokybė

Tiriama, kaip klimato kaita gali paveikti vandens kokybę, susijusią su cianobakterijomis ežeruose.