Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: ÁMBITOSTEAM

Španielsko 15 rokov, 16 rokov, 17 rokov   3, 4, 7 / 10

Názov projektu:

La cubierta vegetal: protección frente a las inundaciones.

Výskumná otázka

¿Puede la cubierta vegetal disminuir el riesgo de inundaciones y la pérdida de suelo por erosión?

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

Hay evidencias de que el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos atmosféricos extremos. Nuestra ciudad se asienta en parte sobre una zona inundable del curso bajo de dos ríos que desembocan en la localidad. La ocupación de los valles, la falta de precipitaciones, la utilización del agua para riego y otros factores han producido grandes alteraciones: carecen de vegetación de ribera y habitualmente su caudal es nulo. Con esta investigación pretendemos averiguar la influencia de la vegetación en el riesgo de inundación y en la erosión del suelo.

Téma projektu

Povodne a suchá

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.