Dobrodošli na strokovni nadzorni plošči Climate Detectives!

Tukaj najdete projekte, za katere potrebujemo vaše povratne informacije.

Podnebni detektivi (kategorija preiskav)

Ekipa: ÁMBITOSTEAM

Španija 15 let, 16 let, 17 let   3, 4, 7 / 10

Naslov projekta:

La cubierta vegetal: protección frente a las inundaciones.

Raziskovalno vprašanje

¿Puede la cubierta vegetal disminuir el riesgo de inundaciones y la pérdida de suelo por erosión?

Določite lokalni okoljski/podnebni problem, ki ga želite raziskati.

Hay evidencias de que el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos atmosferricos extremos. Nuestra ciudad se asienta en parte sobre una zona inundable del curso bajo de dos ríos que desembocan en la localidad. La ocupación de los valles, la falta de precipitaciones, la utilización del agua para riego y otros factores han producido grandes alteraciones: carecen de vegetación de ribera y habitualmente su caudal es nulo. Con esta investigación pretendemos averiguar la influencia de la vegetación en el riesgo de inundación y en la erosión del suelo.

Tema projekta

Poplave in suše

Opišite, kako nameravate raziskati opredeljeni problem in katere podatke nameravate analizirati.

Vaše povratne informacije

Povratne informacije strokovnjakov Faza 1 - 2023-2024
Ali je predlagani problem problem, ki ga lahko učenci dejansko raziščejo? Ali je izvedljiv, realističen? Pojasnite, zakaj ali zakaj ne. Ali je povezava s podnebjem/lokalnim okoljem izdelana? Po potrebi navedite širši znanstveni kontekst, v katerega spada opredeljeni problem.