Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: ÁMBITOSTEAM

Spanje 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar   3, 4, 7 / 10

Projecttitel:

La cubierta vegetal: protección frente a las inundaciones.

Onderzoeksvraag

¿Puede la cubierta vegetal disminuir el riesgo de inundaciones y la pérdida de suelo por erosión?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Er zijn aanwijzingen dat de klimaatverandering de frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden vergroot. Nuestra ciudad se asienta en parte sobre una zona inundable del curso bajo de dos ríos que desembocan en la localidad. La ocupación de los valles, la falta de precipitaciones, la utilización del agua para riego y otros factores han producido grandes alteraciones: carecen de vegetación de ribera y habitualmente su caudal es nulo. Met dit onderzoek proberen we de invloed van de vegetatie op de kans op overstroming en erosie van de bodem te bepalen.

Onderwerp project

Overstromingen & droogte

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geïdentificeerde probleem behoort.